Hizmetlerimiz

Hizmetlerimizden bazıları...
 • İthalat : Gümrük Müdürlüklerinde  tescil işlemine müteakip antrepo, ambar tahliye ve supalan işlemi ile boşaltılıp TIR karnesinin kapatılması, evrak tanzimi ve takibi
 • İhracat : Yüklemelerin takip edilmesi, ihracat beyannamelerinin toplanması ve CMR, TIR Karne tanzimi ve gümrük tastik ve kapama işlemlerinin yapılması
 • Yurt dışından gelerek yine yurt dışına devam eden araçlara transit işlem evraklarının düzenlenmesi ve gümrük işlemlerinin yapılması
 • Yurtiçi gümrük işlemlerinde transit aktarma ve gelen aktarma işlemlerinin yapılması
 • TIR uygunluk süresi biten uygunlukların yenilenmesi ve yeni uygunluk çıkartılması
 • T1-T2 Beyannamelerinin düzenlenmesi ve gümrük işlemlerinin takibi
 • CMR düzenlenmesi
 • Antrepodan eşya sevki ve araç organizasyonu
 • Gümrükleme işlemlerinde kullanılan belgelerin Gümrük Müşavirliği şirketlerine teslimlerinin sağlanması
 • Uluslararası Taşımacılık firmalarının ihtiyacı olan özet beyan hizmetlerinin takibi ve sonlandırılması ile elektronik ortamda entegre bilgi akışı ve düzenli raporlama işlemleri.
TIR, Deniz, Hava, Demiryolu Özet Beyan Tescil İşlemleri Hizmeti
 • Denizyolu ile gelip iç gümrüğe aktarma beyanname işlemleri
 • Aktarması yapılan konteynerlerin karşılama işlemlerinin yapılması
 • Denizyolu, karayolu ile yurtdışına transit işlemlerin yapılması
 • Mahrece iade edilecek konteynerlerin beyanname ve TASİŞ işlemleri
 • Konteyner kayıt ve takip formu işlemleri
 • İthalat eşyası ve ihracat eşyası taşıyan konvansiyonel vagonların TCDD ve gümrük işlemleri
 • Demiryolu ile ithalat eşyası ve ihracat eşyası taşıyan tank ve box konteynerlerin TCDD ve gümrük işlemleri
 • Uçak şirketlerinden konşimento alımı ve tanzimi işlemleri
 • Yurtdışından geçici kabul ile gelen tüm vagon, konteyner ve benzeri yük taşıma araçlarının takip formlarını açmak, takibini yapmak ve cezai bir durum oluşmasına mahal vermeden bu formların kapatılması ve bu formların yurdu terk edişinde kapanış işlemlerini gerçekleştirmek ve bu işlemlerin arşivini tutmak
 • Aktarmalı gelen kargoların transit aktarma işlemlerinin sonuçlandırılması
 • Uçak şirketleri ile koordinasyon sağlamak. Rezervasyon, opsiyon takibi ve evrak akışını takip etmek, kargoların zamanında ve evsafına uygun olarak yüklenmesini sağlamak.
 • Gümrük Müşavirlik şirketleri ile koordinasyon sağlamak. İlgili kargoların geliş saatini, kap, kilogram ve opsiyon bilgilerini gümrük firmalarına bildirmek ve uçak şirketlerine opsiyon dahilinde kargoların yetiştirilmesini sağlamak